La pell de la Terra,

MONÒLITS DE SÒL

l'art de la Natura

Geològic i Paleontològic

Conservació, gestió i usos sostenibles

PATRIMONI

Un pont entre la Societat

i les Ciències de la Terra

DIVULGACIÓ

Aprentent a observar l'entorn

des de la Geodiversitat

DIDÀCTICA I FORMACIÓ

Redescobrint la Natura,

reconnectant amb l'Origen

GEOTURISME

Eureka SGN

Una manera diferent d’observar la Natura i el Paisatge

Experiències geoturístiques

Entitat col·laboradora del Geoparc Orígens

Eureka SGN és entitat col·laboradora del Geoparc Orígens, als Pirineus Catalans.

Instagram
Facebook
LinkedIn