De Geologia n’hi ha a per tot arreu i pràcticament en podem observar en qualsevol moment del dia, ja sigui per l’origen mineral de molts dels objectes quotidians que usem, els materials de construcció usats o els trets paisatgístics del nostre entorn més immediat.

A través d’aquest itinerari de geologia urbana, descobriràs curiosistats geològiques i quotidianes del dia a dia de la la cituat de Tremp, la “geocapital”.

Consideracions

  • Es recomana portar calçat i roba adient per a l’època de l’any en què es realitza l’activitat.
  • Cal portar beguda, gorra i protecció solar.