Serveis SIG i Cartografia

Dades espacials

Un dels components més importants per al bon funcionament d’un  projecte SIG és sense cap mena de dubte les dades espacials. Es pot tenir el software més car, el hardware més avançat, els tècnics més ben preparats i una organització molt ben planificada però si les dades no són de qualitat, els resultats que ens donarà el SIG seran erronis comportant el fracàs del projecte.

Eureka SGN oferim un conjunt de serveis per a disposar d’unes dades espacials actualitzades i de qualitat que donin resposta als requeriments i necessitats d’un SIG:

 • Creació i edició de dades espacials.
 • Actualització de bases cartogràfiques.
 • Digitalització de dades espacials existents.
 • Conversió de dades espacials a diferents formats.
 • Preparació d’arxius CAD per a la seva explotació en un SIG.
 • Georeferenciació de dades.
 • Correcció topològica.
 • Re projecció al sistema de coordenades ETRS 1989.

Cartografia

 Una imatge val més que mil paraules. Un mapa és un excel·lent mitjà per a transmetre informació ja que la visió espacial d’un fenomen s’assimila millor que un registre de dades o un informe.

Eureka SGN, a través del recolzament d’aplicacions SIG, ofereix els següents serveis de producció cartogràfica:

 • Realització de cartografia temàtica digital.
 • Digitalització de cartografia analògica.
 • Composició, disseny  i maquetació de mapes i figures cartogràfiques per a diferents usos (informes, tríptics, pòsters, guies, mapes, etc.).

Anàlisi espacial

“L’anàlisi espacial és l’estudi quantitatiu d’aquells fenòmens que es manifesten a l’espai (Anselin, 1989)”.

L’anàlisi espacial és conjuntament amb la generació cartogràfica, una de les utilitats productives més importants que ens ofereix un SIG. A través d’anàlisi espacial no només podem extreure molta més informació de la que a primera vista ens mostren les dades

espacials i alhora generar-ne de nova, també ens permet respondre a moltes preguntes per a facilitar la presa de decisions.

Els principals procediments d’anàlisi espacial que ofereix Eureka SGN són:

 • Consulta espacial i alfanumèrica
 • Mesures (longitud, àrea, perímetre, distància, etc.)
 • Superposició
 • Extracció
 • Proximitat
 • Combinació
 • Transformacions
 • Àrees d’influència
 • Anàlisi de superfícies i generació de models (MDE, MDT, orientació, pendents, ombres, conques visuals, climàtics, etc.)
 • Anàlisi de xarxes

Formació

La implantació dels SIG en empreses i en institucions públiques ha crescut molt durant els últims 10 anys. Això implica que un gran nombre d’organitzacions disposa d’un projecte SIG en el qual hi poden treballar membres de diferents departaments. La formació del personal és indispensable no només per treure’n un benefici i un major rendiment laboral sinó també per a la integritat del projecte.

Eureka SGN ofereix cursos els quals es poden personalitzar segons el requeriment i les necessitats de l’usuari. La formació està basada en els programaris ArcGis, gvSIG i  Quantum GIS.

Assessorament per a projectes SIG

 La creació d’un nou sistema SIG corporatiu, o el desenvolupament d’un existent, ha d’estar marcat per un conjunt d’activitats formals i organitzades per a una correcta implantació i per tant per aconseguir els beneficis esperats. Entre aquests processos destaquen:

 • Elaboració d’un sistema formal de planificació.
 • Anàlisi dels objectius i requeriments de l’organització.
 • Disseny del SIG corporatiu i alternatives.
 • Establir procediments de comunicació entre departaments i responsables del SIG.
 • Integració, planificació i explotació del SIG dins de l’empresa.
 • Implantació.
 • Manteniment.

A Eureka SGN us podem assessorar per a trobar la solució més adequada a les vostres necessitats i afrontar amb seguretat la incorporació d’un projecte SIG a la vostra organització.