¿Per què en el Pallars Jussà?

Eureka: SIG, Geologia i Natura pretén potenciar i explotar un mercat incipient en el Pallars Jussà que té com a base la Geologia. La divulgació i l’ensenyança d’aquest patrimoni té un ampli camí per recórrer.

El Pallars Jussà està situat en una localització excel·lent per a la observació i l’aprenentatge de la Geologia, la Paleontologia i la Natura. Gràcies a aquesta riquesa geològica, pràcticament des de fa més d’un segle, la conca de Tremp i els voltants, han estat objecte d’investigació i estudi per a la descoberta de la geologia dels Pirineus.

Des de l’ensenyança secundària, universitària fins a la formació especialitzada de professionals en explotació d’hidrocarburs  s’han anat realitzant durant les últimes dècades en aquesta comarca. La peculiaritat de poder accedir a roques que en altres punts del món es troben a milers de metres de fondària i la diversitat d’ambients geològics representats sense recórrer grans distàncies, ha despertat l’interès de la comunitat científica i de companyies petrolieres, que apliquen els coneixements adquirits a la zona per a la recerca de petroli en altres indrets del món. Gràcies també a aquesta diversitat d’afloraments d’ambients geològics ha donat lloc a una riquesa paleontològica variada i excepcional essent com a màxim exponent el jaciments de restes de dinosaures just al límit de la seva extinció.

Aquest patrimoni geològic és  el reclam per a més de 2500 persones que visiten, de mitjana, cada any la comarca , de les quals un mínim de 800 estan vinculades en el món empresarial o a la recerca, i més de 1.200 són estudiants universitaris de geologia de diferents centres (Universitat de Barcelona,  Autònoma de Barcelona,  Complutense de Madrid, Salamanca, Utrecht entre d’altres).

Malgrat aquest important patrimoni geològic i paleontològic del Pallars Jussà, actualment no hi ha cap iniciativa que ocupi de manera integral el buit de gestió, conservació i divulgació de la Geologia i Paleontologia pel públic no especialitzat  i que unifiqui les activitats realitzades en aquest sentit. Alhora,  els visitants especialitzats tenen una mancança de serveis de recolzament que comporta en molts casos que canviïn de localització per a realitzar les seves activitats.

Eureka SGN  vol omplir aquest buit com a empresa especialitzada en la gestió, conservació i divulgació d’aquest patrimoni per a transmetre el  coneixement i l’entusiasme de les Ciències de la Terra a la societat.