Geologia

Consultoria geològica

La Geologia és una ciència de gran importància pel progrés i el benestar de la societat ja que permet diverses accions indispensables en la ordenació territorial,  la construcció civil i  l’obra privada.

El coneixement, l’estudi i l’aplicació de la Geologia permet construir amb seguretat des de vivendes fins a  complexes obres d’enginyeria civil, aprofitar els recursos hídrics i la prospecció i explotació dels recursos minerals i energètics. Alhora, aquest coneixement ens permet prendre mesures de protecció i prevenció en front els riscos naturals.

 Eureka SGN ofereix un servei de consultoria geològica que pretén cobrir la necessitat de conèixer la Geologia d’un espai per a la documentació i elaboració de diferents tipus de  projectes en l’àmbit de l’ordenació del territori:

  • Identificació, documentació i valoració de col·leccions geològiques.
  • Estudis i documentació geològica per a l’elaboració de plans d’ordenació urbana municipal (POUM) i per a la planificació territorial.
  • Informes d’afectacions a el patrimoni geològic i a la Geodiversitat per a estudis d’Evaluació d’Impacte Ambiental i Paisatgístic.
  • Estudis geològics i inventaris per a la avaluació, difusió i protecció del patrimoni geològic i la Geodiversitat.