Didàctica

Apropar les Ciències de la Terra a les noves generacions

La Geologia és la gran desconeguda de les ciències bàsiques per a la nostra societat. És una disciplina que ens permet reconstruir, a través de l’estudi del medi abiòtic, tota la història de la Terra i ens ajuda, a través del registre fòssil, a conèixer l’evolució que ha tingut la vida en el nostre planeta.

Gràcies a les Ciències de la Terra, la societat pot portar a terme diverses accions indispensables per a la seva subsistència com construir amb seguretat des de cases fins a obres d’enginyeria complicades, aprofitar els recursos hídrics per beure, regar o produir energia o la prospecció i explotació dels recursos minerals i energètics.

És, sense adonar-nos, protagonista constant a les notícies i a les nostres vides com pot ser l’erupció d’un volcà,  la sacsejada d’un terratrèmol, la destrucció d’un tsunami, inundacions que patim cada tardor, l’esllavissada que ha tallat una carretera o el descobriment d’una nova espècie de dinosaure.

Eureka SGN ofereix un servei educatiu adaptat al currículum escolar amb el qual vol donar accés i facilitar el coneixement  de les Ciències de la Terra a les noves generacions a través del patrimoni geològic, paleontològic i paisatgístic del Pallars Jussà.

Aquest servei educatiu s’adreça principalment a alumnes d’Educació Primària, de Secundària, dels Cicles Formatius i de Batxillerat dels centres educatius de Catalunya, així com també a aquell professorat que requereixi d’un reciclatge en els seus coneixements en la matèria.

Els objectius principals del servei educatiu d’Eureka SGN són:

  • Oferir al professorat i als centres la possibilitat de concretar i portar a terme activitats i projectes educatius basats en l’estudi i el coneixement del medi geològic i natural del Pallars Jussà.
  • Planificar activitats educatives que desenvolupin les capacitats d’observació, creativitat i sentit crític dels alumnes per tal que es familiaritzin amb la investigació i amb les tècniques de treball de camp.
  • Millorar les competències bàsiques tecnocientífiques dels alumnes mitjançant la incorporació de noves tecnologies en contextos reals.
  • Contribuir a incorporar al sistema educatiu objectius de l’educació ambiental.
  • Oferir als alumnes un marc per establir noves relacions de convivència amb la natura.
  • Oferir recursos didàctics de Ciències de la Terra per a tot tipus de centres eduactius (escoles, institut, camps d’aprenentatge, universitats).
  • Donar a conèixer que el patrimoni geològic, paleontològic i natural és un element patrimonial de primer ordre.

L’equip d’Eureka SGN actualment està treballant en els serveis educatius del Museu Hidroelèctric de Capdella i el del Museu de la Conca Dellà on hem col·laborat activament en les seves propostes didàctiques.

Així mateix adaptem les nostres activitats geoturístiques per a escolars, incloent un dossier per a l’alumne a realitzar durant la sortida de camp.

Alhora estem oberts a propostes per part dels centres docents i professorat interessats en la realització d’activitats  a la carta o a la realització de recursos didàctics.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a info@eurekasgn.com o 687574593.