Divulgació

Un dels objectius principals d’Eureka SGN és treballar per a la conservació del patrimoni geològic  la qual només s’aconsegueix a través de la conscienciació per part de la societat.

Només es valora el que es comprèn, per tant, la divulgació en  Ciències de la Terra és el mitjà  per posar en valor la Geologia i donar-la a conèxier a la societat, per a mostrar com aquesta ciència interactua constantment amb les nostres vides  i és un element determinant pel nostre estat de benestar.

La divulgació beneficia el patrimoni geològic al generar una consciència global per a la seva conservació, però també és un enriquiment personal per a l’audiència al descobrir una nova visió  de la natura i el paisatge des d’un punt de vista desconegut per bona part de la societat.

Les iniciatives de conservació, gestió i divulgació del patrimoni geològic, paleontològic i  paisatgístic són una bona oportunitat pel desenvolupament econòmic local i regional.

En el context de divulgació especialitzada en Ciències de la Terra , Eureka SGN ofereix aquest conjunt d’activitats:

 • Guiatges per a la interpretació de la Geologia, la Paleontologia i el Paisatge.
 • Creació d’itineraris i rutes geoturístiques que posin de manifest el valor del patrimoni geològic, natural i paisatgístic.
 • Guies geològiques i paleontològiques.
 • Redacció, disseny i maquetació de continguts per a senyalitzacions de patrimoni geològic i paleontològic.
 • Disseny i redacció  de continguts per a exposicions.
 • Redacció de projectes i avantprojectes museístics dins l’àmbit de la divulgació de la Geologia, Paleontologia i Paisatge.
 • Creació de material gràfic, informatiu i divulgatiu en diferents mitjans: audiovisuals, tríptics, pòsters, fulletons informatius, articles, infografia, etc.
 • Disseny de pàgines web i redacció de continguts  de natura.
 • Organització de jornades temàtiques i cicles de conferències.
 • Maquetació de mapes geotemàtics i turístics.
 • Fotografia geològica i de natura; composició i retoc fotogràfic.
 • Assessorament científic en Ciències de la Terra per a mitjans de comunicació.